لنیارد توقف سقوط به همراه شوک گیر EF_2

لنیارد توقف سقوط به همراه شوک گیر  EF_2
لنیارد توقف سقوط به همراه شوک گیر  EF_2

لنیارد توقف سقوط به همراه شوک گیر EF_2


تماس بگیرید

2657 0

لنيارد (Lanyard) :

لنیاردها طنابهای کوتاه و قابل انعطافی هستند که به یراق ها / کمربندهای ایمنی متصل می شوند و قادرند انرژی ناشی از سقوط را در انتهای مسیر سقوط جذب کرده و در نتیجه ضربه وارده به فرد را کمتر کنند. لنیارد بایستی مجهز به ضربه گیر (Shock Absorber) باشد تا ضربه (شوک) کمتری در انتهای مسیر سقوط به لنیارد و فرد وارد شود. نبود ضربه گیر می تواند منجر به پاره شدن لنیارد در زمان سقوط شود.هر یک از یراقهای ایمنی بایستی مجهز به دو لنیارد مستقل دارای ضربه گیر باشند. دوبل بودن لنیارد در موقع جابجا شدن فرد در ارتفاع اجزا می دهد فرد یکی از لنیاردها را باز نموده و به محل جدید متصل نماید در حالیکه لنیارد دوم هنوز متصل می باشد ریسک ناشی از سقوط را کاهش می دهد.

نقد و بررسی

ویژگی های لنیارد توقف سقوط به همراه شوک گیر  EF_2:

EF-2:

- برند: adela
- طول وقطر طناب: 14mm در 1.5M
- یک سر طناب ها حلقه آزاد و سر دیگر آنها به شوک گیر متصل می باشد

EF-32:

- برند: adela
- طول و قطر طناب ها  14mm در 1.5M
- طناب ها از یک سر به شوک گیر و کاربین پیچ و از سر دیگر به قلاب داربستی مدل H-3101 متصل می باشد

EF-22:

- برند: adela
- طول و قطر طناب:14mm در 1.5M
- طناب ها از یک سر به شوک گیر و کارابین پیچ و از سر دیگر به قلاب مدل H-2101 متصل می باشد

مزایا

- مطابق با استاندارد  CE 0299 EN354/355 

معایب

-

اشتراک گذاری

نظرات